fbpx

Journaalpost

Journaalposten zijn financiële feiten waarbij aangegeven wordt voor welk bedrag er zowel gedebiteerd als gecrediteerd moet worden. Er wordt ook aangegeven tot welke grootboekrekeningen deze feiten betrekking hebben. De journaalpost dient aan beide kanten (credit en debet) gelijk te zijn.

Voorbeeld
Van der Werff Controlling heeft een laptop gekocht, deze laptop kostte €450. Deze laptop hoeft pas binnen twee maanden betaald te worden. De inventaris zal toenemen met €450, dit zal gedebiteerd worden voor €450. De crediteuren nemen ook toe met €450, omdat dit schulden zijn zal dit gecrediteerd worden. Het staat namelijk van nature credit op de balans. De journaalpost zal er zo uitzien:

002 Inventaris                 450
Aan 140 crediteuren                             450

Bezittingen nemen af -> Crediteren

Bezittingen nemen toe -> Debiteren

Schulden nemen toe -> Crediteren

Schulden nemen af -> Debiteren

Gratis tips

Leer Hoe Je Als Ondernemer Gemakkelijk Geld Kunt Besparen d.m.v. belastingvoordelen