fbpx
De ondernemersaftrek

De zelfstandigenaftrek en andere aftrekposten (2023)

De zelfstandigenaftrek is de meeste bekende aftrek, maar niet de enige. Voor ondernemers bestaan er nog vier andere aftrekposten. Een verzamelnaam van alle verschillende fiscale aftrekposten is: de ondernemersaftrek. Nu denk je wellicht hoe gaat de ondernemersaftrek nou in zijn werk. Hieronder een voorbeeld ter illustratie.

Met mijn onderneming heb ik dit jaar €50.000 omzet gedraaid. Hiervoor heb ik €10.000 euro aan kosten gemaakt. In dit jaar had ik recht op bepaalde aftrekposten van de ondernemersaftrek. Dit was €10.000. (Verzonnen verhaal).

Omzet €50.000
Kosten €10.000
__________________
Winst €40.000.
Ondernemersaftrekposten (Verzonnen getal van €10.000)
___________________
Fiscale winst €30.000

Naast deze aftrekposten heb je als ondernemer ook nog de mogelijkheid om de MKB-vrijstelling toe te passen. Dit is het laatste fiscale voordeel en leg ik daarom ook uit nadat ik de andere onderdelen heb toegelicht.

Zelfstandigenaftrek

De eerste aftrekpost die ik ga behandelen is de zelfstandigenaftrek. Wellicht de allerbekendste van allemaal. Door de zelfstandigenaftrek betaal je als ondernemer minder belasting vergeleken met iemand in loondienst. Een ondernemer heeft namelijk meer risico’s dan iemand die in loondienst werkt. Daarom stimuleert de overheid ondernemers door middel van fiscale voordelen.

Wat zijn de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek?

Voorwaarde 1: je moet ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting
Voorwaarde 2: Je moet voldoen aan het urencriterium.

In mijn vorige artikelen zijn deze punten uitgebreid toegelicht. Als je deze termen niet meer helemaal weet, kan je ze er weer mooi bijpakken.

De meeste ondernemers weten wat de zelfstandigenaftrek is en dat die bestaat. Wat de meesten mensen niet weten, is dat je de zelfstandigenaftrek mee kan nemen na een volgend jaar (tot 9 jaar is dit mogelijk) als je de aftrek niet volledig hebt gebruikt. In de praktijk wordt dit nog weleens vergeten en dit kan erg zonde zijn.

Voorbeeld: Andries zijn bedrijf heeft dit jaar een winst gemaakt van €5.000. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2023 €5.030. Voor de snelle rekenaar heb je in 2018 €30 van de zelfstandigenaftrek niet gebruikt. Andries kan dit bedrag gebruiken als extra aftrek in de volgende jaren. Uiterlijk tot 2027 (9 jaar na 2018) is dit mogelijk.

De zelfstandigenaftrek bij een maatschap of V.O.F. 

Ik heb net aangegeven dat de zelfstandigenaftrek wordt verkregen als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent en als je voldoet aan het urencriterium.

In de praktijk betekent dat:

Elke vennoot van een vennootschap onder Firma
.. en elke maat van een maatschap

aanspraak kan maken op de zelfstandigenaftrek. Dit komt doordat elke maat en elke vennoot door de Belastingdienst wordt gezien als afzonderlijke ondernemer voor de inkomstenbelasting.

De zelfstandigenaftrek in cijfers (2023)

betekent het dat een vennoot of maat mits die voldoet aan de voorwaarden, zijn of haar winstdeel kan verlagen door gebruik te maken van de zelfstandigenaftrek. Zie onderstaand voorbeeld:

Totale winst Maatschap Example €20.000
Winstdeel Maat 1: €10.000
Winstdeel Maat 2 €10.000

Fiscale winst Maat 1:€10.000 -/- €5.030 = €4.970
Fiscale winst Maat 2:€10.000 -/- €5.030 = €4.970

Verlaagde zelfstandigenaftrek bij bereiken AOW-leeftijd

Ondernemers die op 1 januari de AOW-leeftijd hebben bereikt, krijgen te maken met de verlaagde zelfstandigenaftrek. Deze verlaagde zelfstandigenaftrek bedraagt de helft van de gewone zelfstandigenaftrek.

In 2022 is dit dus €2.515 (€5.030 x 50%). Op de site van de belastingdienst kunt u de bovenstaande uitleg over de zelfstandigenaftrek rustig nalezen. 

Meewerkaftrek

Een iets minder bekende en minder vaak toegepaste methode is de meewerkaftrek. Als je partner meehelpt in jouw organisatie, kan je in aanmerking komen voor de meewerkaftrek. Hiervoor moet jouw situatie weer voldoen aan enkele voorwaarden die ik in dit artikel zal bespreken.

Wat zijn de voorwaarden van de meewerkaftrek?

Voorwaarde 1: Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
Voorwaarde 2: Je hebt voldaan aan het urencriterium
Voorwaarde 3: Je partner heeft meer dan 525 uur met jou meegewerkt in je onderneming.
Voorwaarde 4: Jij en je partner zijn fiscale partners.
Voorwaarde 5: De vergoeding aan je partner is lager dan €5.000.

Hoeveel bedraagt de meewerkaftrek?

De belastingdienst heeft verschillende staffels gemaakt en per staffel de meewerkaftrek beschreven. In onderstaand rijtje staan deze staffels met de bijbehorende hoogte van de meewerkaftrek. Onderstaande gegevens zijn geraadpleegd van de site van de belastingdienst.

Aantal meegewerkte urenAftrek
Minder dan 525 uurGeen aftrek
525 tot 875 uur1,25% van de winst
875 tot 1225 uur2% van de winst
1225 tot 1750 uur3% van de winst
1.750 uur of meer4% van de winst

Een voorbeeld van het niet krijgen van de meewerkaftrek:

Andries is geen ondernemer voor de inkomstenbelasting en voldoet ook niet aan het urencriterium. Daarnaast werkt zijn partner niet mee in de onderneming en zijn ze ook geen fiscale partners. In mijn situatie voldoe ik niet aan de voorwaarden om de meewerkaftrek te krijgen.

Voorbeeld van het wel krijgen van de meewerkaftrek:

Als,

 • Andries ondernemer is voor de inkomstenbelasting
 • hij voldoet aan het urencriterium,
 • hij een partner heeft waarmee hij ook fiscaal partner is
 • deze partner meer dan 525 uur meewerkt in zijn onderneming
 • tenslotte een vergoeding krijgt die lager is dan 5000 euro

kan Andries gebruik maken van de meewerkaftrek.

Nadeel meewerkaftrek

Een nadeel van de meewerkaftrek is dat je de vergoeding die je betaald aan je partner niet kan aftrekken van je winst. Hierdoor moet je nagaan of het wel handig is om de meewerkaftrek te gebruiken. Zelf zou ik ervoor kiezen om de partner een hoge vergoeding te geven. Alleen dat moet natuurlijk wel mogelijk zijn binnen jouw onderneming.

Startersaftrek

Een aftrekpost die iedereen bijna wel kent, maar waar nog weleens vragen over worden gesteld: de startersaftrek. De belastingdienst geeft startende ondernemers een extra fiscale besparing. Voor de belastingdienst is een startende ondernemer iemand die korter dan 5 jaar ondernemer is.

De startersaftrek kan in de eerste 5 jaar, drie keer gebruikt worden. Ik zal in dit artikel de startersaftrek uitgebreid toelichten en ik ga je handvaten geven zodat je kan bepalen in welke jaren je de startersaftrek kunt toepassen.

De startersaftrek is eigenlijk een verhoging van de zelfstandigenaftrek. In 2018 bedraagt hij €2.123. In de inleiding heb ik het eigenlijk al een beetje besproken, maar om even een duidelijk rijtje krijgen, zijn dit de voorwaarden om de aftrek te kunnen gebruiken:

 1. Je moet recht hebben op de zelfstandigenaftrek
 2. Je bent korter dan 5 jaar ondernemer voor de inkomensbelasting.
 3. Je hebt de startersaftrek niet vaker dan 2 keer gebruikt.

Op het moment dat je recht hebt op de startersaftrek wordt hij ook automatisch toegepast. Je kan dus niet kiezen om de startersaftrek een jaartje later te krijgen.

De startersaftrek is persoonsgebonden

Voor de mensen onder ons die denken dat je de startersaftrek opnieuw krijgt als je je bedrijf uitschrijft en een “nieuw” bedrijf opricht. Helaas je hebt de oprichtingskosten voor de Kamer van Koophandel voor niks gebruikt, want de startersaftrek is persoonsgebonden.

Dit betekent dat iedereen de startersaftrek maximaal drie keer in zijn leven kan gebruiken.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

De belastingdienst kan je als ondernemer best nog weleens tegemoetkomen. Op het moment dat je arbeidsongeschikt bent geraakt en je ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering kan krijgen, komt de belastingdienst je steunen.

Je hoeft in dat jaar maar 800 uur te besteden aan je onderneming in plaats van de gebruikelijke 1225 uur. Dit wordt ook wel het verlaagde urencriterium genoemd. Ook zijn de bedragen van de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid een stuk hoger, namelijk:

Als je de startersaftrek 0 keer hebt gebruikt, krijg je €12.000 aftrek.
Als je de startersaftrek 1 keer hebt gebruikt, krijg je €8.000 aftrek.
Als je de startersaftrek 2 keer hebt gebruikt, krijg je €4.000 aftrek.

Stakingsaftrek

Een aftrekpost die niet zo vaak voorkomt is de stakingsaftrek. Dit komt doordat je de stakingsaftrek alleen hoeft te gebruiken wanneer je je bedrijf staakt. In dit artikel zal ik uitleggen wanneer er sprake is van bedrijfsstaking en ik zal uitleggen wat de stakingsaftrek inhoudt.

Bedrijfsstaking

De eerste keer toen ik de term “bedrijfsstaking” te horen kreeg, begreep ik er niet veel van, maar het is eigenlijk een best simpel begrip. Als een bedrijf ophoudt te bestaan, is er namelijk sprake van bedrijfsstaking.In de volgende situaties treedt er bedrijfsstaking op:

 • een bedrijf verandert van rechtsvorm. Dat is bijvoorbeeld het geval als je je eenmanszaak verandert in een B.V.
 • het bedrijf wordt verkocht
 • als de ondernemer komt te overlijden

Stakingswinst

De stakingsaftrek is ervoor bedoeld om de stakingswinst enigszins te verkleinen. Stakingswinst is een erg lastig begrip, maar ik probeer het zo simpel mogelijk uit te leggen. Als je onderneming gestaakt is, kan het zijn dat je verborgen winsten (de zogenaamde stille reserves) bezit.

Voorbeeld van een verborgen winst:

Ik verkoop mijn bedrijf met mijn goede naam aan een concurrent. Doordat hij mijn bedrijf overneemt, krijgt hij mijn goede naam en mijn klanten. Als mijn onderneming in feite maar €3.000 aan bezittingen heeft en ik verkoop mijn bedrijf voor €8.000. Dan heb ik een verborgen winst van €5.000. Deze €5.000 is de stakingswinst.

Hoogte stakingsaftrek

De hoogte van de stakingsaftrek hangt af van de stakingswinst. De stakingsaftrek kan nooit hoger zijn dan de stakingsaftrek. Dat betekent dat je door de stakingsaftrek geen negatieve stakingswinst kan krijgen. De stakingswinst blijft dan €0.

Wel is er een maximale hoogte van de stakingsaftrek en die bedraagt in 2021 €3.630.  Als we de voorbeeldsituatie van de vorige alinea erbij pakken, hoef ik maar over een bedrag van €1.370* belasting te betalen.

€5.000 – €3.630 = €1.370*

Zoals je kan zien scheelt dit een flink bedrag aan belasting en het zou dus zonde zijn als de stakingsaftrek over het hoofd wordt gezien. Alle informatie met betrekking tot de stakingswinst en de bijbehorende stakingsaftrek kan je ook nog rustig nalezen op de site van de Belastingdienst.

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

De laatste aftrekpost van de ondernemersaftrek, die ik ga behandelen is de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Een aftrekpost die erg interessant kan zijn voor startende ondernemers met een ingenieus idee.

De voorwaarden van aftrek voor de speur- en ontwikkelingswerk

Om in aanmerking te komen voor de aftrek moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
2. Je voldoet aan het urencriterium.
3. Je bezit een WBSO-verklaring van RVO
4. Je besteed zelf meer dan 500 uur aan het erkende speur- en ontwikkelingswerk.
5. Je moet iets onderzoeken wat technisch nieuw is.

WBSO-verklaring

Bij het RVO kun je een WBSO-verklaring krijgen. Om je een beeld te geven over de projecten die in aanmerking komen voor deze regeling geef ik je het volgende voorbeeld vanuit mijn directe omgeving. De hogeschool waar ik op heb gezeten, NHL Stenden te Leeuwarden, heeft in 2015 een onderzoek gedaan waarvoor ze een WBSO-verklaring hebben gekregen.

Ze onderzochten of het ook mogelijk was om met behulp van een onbemand luchtvaartuig (UVA) windmolens te inspecteren. De kosten om een prototype te maken en de loonkosten van de onderzoekers worden in zo’n project fiscaal gestimuleerd.

De hoogte van de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

De belastingdienst trekt zijn handjes hiervan af. In de verklaring die de ondernemer heeft gekregen van RVO staat de hoogte van de aftrek. Wel is het zo dat de belastingdienst aangeeft dat de aftrek wordt verhoogd in de volgende situaties:

 • Je bent nog niet langer dan 4 jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • Je hebt de aftrek nog niet vaker dan twee keer gebruikt

De MKB-winstvrijstelling

Nadat je jouw winst hebt verminderd met de mogelijke ondernemersaftrek misschien zelfs met de investeringsaftrek, is er nog de MKB-winstvrijstelling. Deze vrijstelling bedraagt 14%.

In 2023 is er één beperking. Het voordeel wordt namelijk berekend tegen maximaal 36.93%.

. Om in aanmerking te komen voor de Mkb-winstvrijstelling hoef je alleen ondernemer te zijn voor de inkomstenbelasting. Je hoeft dus niet te voldoen aan het urencriterium.

De keerzijde van de MKB-winstvrijstelling

Als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, ben je verplicht om de Mkb-winstvrijstelling toe te passen. Als je winst maakt, wordt je winst met 14% verlaagd.

Hierdoor hoef je minder belasting te betalen. Dit is dus voordelig voor jou. Maar als je verlies maakt, wordt je verlies met 14% verlaagd. Dit is echter weer nadelig voor jou als ondernemer.   Je zal vast denken, waarom dan?

Nou dat ga ik je nu uitleggen.  Het is namelijk mogelijk om verliezen te verrekenen met toekomstige jaren*. Door de MKB-winstvrijstelling wordt je verlies verlaagd. Hierdoor kan je minder compenseren.


*Dit kan echter niet eeuwig. 9 jaar na je verliesjaar kan je het niet meer compenseren. Probeer deze situatie te voorkomen.

Picture of Andries van der Werff
Andries van der Werff
Ik help online ondernemers om meer geld te verdienen en minder belasting te betalen. Hé, Ik ben Andries van der Werff en ik heb de opleiding tot belastinginspecteur voor alle zeven belastingrechten gedaan en weet precies waar jij op moet letten als jij te maken hebt met de Belastingdienst. Andries van der Werff - Fiscaal Adviseur

Download ze hier

Plaats een reactie

Gratis tips

Leer Hoe Je Als Ondernemer Gemakkelijk Geld Kunt Besparen d.m.v. belastingvoordelen