fbpx

Voorraad

De voorraad bestaat uit aangekochte goederen van een leverancier, die je doorverkoopt aan de klanten. Voorraad staat debet op de balans en is vlottende activa, omdat je het minder dan een jaar aanhoudt.

Voorbeeld
Van der Werff Controlling heeft besloten om boeken te verkopen met tips voor ondernemers. Deze boeken worden in de voorraad opgenomen.

Gratis tips

Leer Hoe Je Als Ondernemer Gemakkelijk Geld Kunt Besparen d.m.v. belastingvoordelen