fbpx

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening is een rekening waar de baten en lasten tegenover elkaar gezet worden. De bedoeling van de winst- en verliesrekening is om te zien in hoeverre er winst gemaakt wordt ten opzichte van de bedrijfsactiviteiten.  De winst bereken je door de lasten af te trekken van de baten.

Voorbeeld
Van der Werff controlling stelt de winst- en verliesrekening op van het afgelopen jaar. De omzet van het afgelopen jaar bedraagt €50.000, omdat er sprake is van een dienstverlenend bedrijf is er geen sprake van een inkoopwaarde van de verkopen. (Mochten deze wel aanwezig zijn bij uw bedrijf dan moet u deze ook aftrekken van de omzet.) De totale bedrijfskosten van dit jaar bedroegen €25.000, dit bedrag haal je van de omzet af. De nettowinst/verlies is nu berekend en deze wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

Gratis tips

Leer Hoe Je Als Ondernemer Gemakkelijk Geld Kunt Besparen d.m.v. belastingvoordelen