fbpx
bol.com boekhouding van der werff controlling

Assurantiebelasting: de ultieme handleiding (2022)

Wat is belast met assurantiebelasting?

In de wettekst wordt aangegeven dat een verzekering waarvan het risico in Nederland ligt, belast is met assurantiebelasting. (art 20 WBR)

Het risico ligt in Nederland op het moment dat degene die verzekerd in Nederland woont. Voor bedrijven geldt dat het risico in Nederland ligt als ze in Nederland zijn gevestigd.

Alleen voor vervoersmiddelen en onroerende zaken zoals huizen en bedrijfsgebouwen gelden er uitzonderingen. Namelijk een onroerende zaak die zich bevindt in Nederland is altijd belast met Nederlandse belasting. Verder is een vervoersmiddel belast met Nederlandse assurantiebelasting als het een Nederlands kenteken heeft.

Voorbeeld:

Een Duitse zakenman heeft een vakantiehuis op Ameland. Hij heeft hiervoor een woonverzekering afgesloten bij een Duitse verzekeringsmaatschappij. Ondanks het feit dat hij niet in Nederland woont, is de woonverzekering toch belast met Nederlandse assurantiebelasting.

Het omgekeerde gaat natuurlijk ook op, een voertuig met een buitenlands kenteken moet buitenlandse belasting betalen.

Andries van der Werff

Waarover moet assurantiebelasting betaald worden?

Assurantiebelasting moet worden betaald over de premie van de verzekering en over de samenhangende diensten. Met samenhangende diensten kan je denken aan:

– provisie
– poliskosten
administratiekosten
– koopsommen
– inlagen
– omslagen
Een belangrijke uitsluiting voor de assurantiebelasting zijn incassokosten. De incassokosten behoren niet tot de premie en is daarom niet belast.

Welke verzekeringen zijn vrijgesteld van assurantiebelasting?

De verzekeringen die vrijgesteld zijn:

– levensverzekering
– ongevallenverzekering
– zorgverzekering en ziektekostenverzekering
– werkloosheidsverzekering
– verzekeringen van zeeschepen en passagiersvliegtuigen
– transportverzekeringen
– herverzekeringen
– exportkredietverzekeringen
– brede weersverzekering (per 1 januari 2020)

Dit zijn voornamelijk de verzekeringen die de overheid belangrijk vindt of zelfs verplicht stelt. Deze verzekeringen worden daardoor voor de gemiddelde Nederlander beter betaalbaar. Dit heeft weer een grote positieve invloed op de koopkracht in Nederland.

Welk tarief wordt gehanteerd voor de assurantiebelasting?

Het tarief voor de assurantiebelasting is 21%. Deze belasting is erg eenvoudig, omdat één tarief is.

Wanneer moet de assurantiebelasting worden voldaan ?


Op het moment dat de premie betaald moet zijn, moet de assurantiebelasting zijn voldaan. Dus als een verzekeringsmaatschappij een factuur stuurt, moet de belasting betaald zijn voor de laatste betaaldag van de factuur.

Verzekeringsadvies

De markt voor verzekeringen kan nogal complex zijn. Zelf heb ik dit ook uitbesteed bij bij de Leij te Stiens. Het scheelt mij erg veel tijd en het levert mij ook nog geld op door hun scherpe deals.

En.. dat past precies bij onze slogan: minder hard werken, meer verdienen 😉

Picture of Andries van der Werff
Andries van der Werff
Ik help online ondernemers om meer geld te verdienen en minder belasting te betalen. Hé, Ik ben Andries van der Werff en ik heb de opleiding tot belastinginspecteur voor alle zeven belastingrechten gedaan en weet precies waar jij op moet letten als jij te maken hebt met de Belastingdienst. Andries van der Werff - Fiscaal Adviseur

Download ze hier

Plaats een reactie

Gratis tips

Leer Hoe Je Als Ondernemer Gemakkelijk Geld Kunt Besparen d.m.v. belastingvoordelen